Kwetsbare groepen

Waterdiepte op straat in centimeters is gegeven voor 2 buien:

- 75 mm in 1 uur (bron: Tygron berekeningen Aveco de Bondt 2018)
- WSRL bui (bron: berekening WSRL 2018)

Bron aandachtspunten: klimaatatlas West-Brabant 2017 + update door gemeenten

Hittestress wordt weergegeven in een kaart met gemeten Hittestress.

Bron hittestress/hittestress: Landsat satelliet. Deze wordt geopereerd door de USGS (United States Geological Survey).
Datum is 2018-07-26, tijd is 10:32

Bron aandachtspunten: klimaatatlas West-Brabant 2017 + update door gemeenten
De Overstromingsdiepte geeft de landelijk bepaalde 'maximale overstromingsdiepte' bij een dijkdoorbraak.

De maximale overstromingsdiepte komt voort uit de ergste overstroming die experts nog enigszins reƫel achten. De deskundigen die de overstromingsscenario's hebben opgesteld, hebben rekening gehouden met waterstandsstatistieken, de toestand van waterkeringen, gebiedskenmerken, de maximale hoeveelheid rivierwater die vanuit het buitenland Nederland kan bereiken en de mechanismen die leiden tot het bezwijken van een waterkering. De scenario's beginnen met een weersverwachting enkele dagen voordat de dijken bezwijken en lopen door tot het water niet langer stijgt.

Bron overstromingsdiepte: klimaateffectatlas.nl

Bron aandachtspunten: klimaatatlas West-Brabant 2017 + update door gemeenten